• การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด id="10"/>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด
10
ลำดับที่ รายการดาวน์โหลด ดาวน์โหลด วันที่ คลิก
1 คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 883
19 ตุลาคม 2561
2 คำแนะนำป้องกันไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา 118
4 ตุลาคม 2561
3 คู่มือการฝึกอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. "ทำความดีตามแนวพระราชดำริ" 151
3 ตุลาคม 2561
4 มาตราการป้องกันและดูแลนักเรียน 3043
6 กุมภาพันธ์ 2561
5 กรอบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว 1684
24 มกราคม 2561
6 การให้ความช่วยเหลือของ สพฐ. กรณีดินยุบ โรงเรียนบ้านเขาแกร่งเรียง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 277
17 มกราคม 2561
7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 3185
17 มกราคม 2561
8 การเฝ้าระวังเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง และมาตรการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์กระทำความรุนแรง ต่อเด็กในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1297
17 มกราคม 2561
9 คู่มือการตั้งค่า Chrome 664
26 กรกฎาคม 2560
10 คำนำ 396
7 กรกฎาคม 2560
11 SPC_นิยามศัพท์ 543
7 กรกฎาคม 2560
12 คู่มือSPC_school 921
7 กรกฎาคม 2560
13 คู่มือSPC_Area 1262
7 กรกฎาคม 2560
14 ปก 314
15 มิถุนายน 2560

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 3.88.161.108
Online อยู่ : 1
วันนี้ 39
เมื่อวานนี้ 35
เดือนนี้ 427
ปีนี้ 427
รวมทั้งหมด 427
Record: 42 (04.04.2019)
( Counter 18-04-2019 )